Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Mô tả danh mục:

Bảng Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 12/2020

Dựa vào 02 phân loại chính của Motor giảm tốc Teco mà đưa ra bảng giá tham khảo dưới đây. Xin lưu ý, đây chỉ là bảng giá tham khảo, vì giá thực tế phụ thuộc vào từng cửa hàng và chính sách khác nhau

Giá motor giảm tốc Teco chân đế

 • Giá motor giảm tốc Teco 0.75Kw 1HP, Ratio 3, 60, đường kính trục 28mm: khoảng 5.570.000 đ
 • Giá motor giảm tốc 0.75Kw 1HP, Ratio 80, 100, đường kính trục 28mm: khoảng 5.970.000 đ
 • Giá motor giảm tốc 1.5Kw 2 ngựa, Ratio 10, 60, đường kính trục 32mm: khoảng 6.790.000 đ
 • Giá motor giảm tốc 1.5Kw 2 ngựa, Ratio 80, 100, đường kính trục 32mm: khoảng 7.190.000 đ
 • Giá motor giảm tốc 2.2Kw 3HP, Ratio 10, 60, đường kính trục 40mm: khoảng 8.890.000 đ
 • Giá motor giảm tốc 4Kw 5Hp,  Ratio 150, 200, đường kính trục 40mm: khoảng 11.290.000 đ
 • Giá motor giảm tốc 4Kw 5 ngựa, Ratio 10, 60, đường kính trục 50mm: khoảng 11.390.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 4Kw 5 ngựa, Ratio 3, 5, 80, 100, đường kính trục 50mm: khoảng 12.290.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 4Kw 5 ngựa, Ratio 150, 200, đường kính trục 50mm: khoảng 14.990.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 5.5Kw 7.5 ngựa, Ratio 10, 60, đường kính trục 50mm: khoảng 16.810.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 5.5Kw 7.5HP, Ratio 3, 5, 80, 100, đường kính trục 50mm: khoảng 18.310.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 5.5Kw 7.5HP, Ratio 150, 200, đường kính trục 50mm: khoảng 18.810.000 đ

Giá motor giảm tốc Teco mặt bích

 • Giá motor giảm tốc Teco 0.75Kw 1 ngựa, Ratio 3, 60, đường kính trục 28mm: khoảng 6.130.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 0.75Kw 1 ngựa, Ratio 80, 100, đường kính trục 28mm: khoảng 6.570.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 1.5Kw 2HP, Ratio 10, 60, đường kính trục 32mm: khoảng 7.470.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 1.5Kw 2HP, Ratio 80, 100, đường kính trục 32mm: khoảng 7.910.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 2.2Kw 3HP, Ratio 10, 60, đường kính trục 40mm: khoảng 9.780.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 4Kw 5 ngựa, Ratio 150, 200, đường kính trục 40mm: khoảng 12.420.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 4Kw 5 ngựa, Ratio 10, 60, đường kính trục 50mm: khoảng 12.530.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 4Kw 5 ngựa, Ratio 3, 5, 80, 100, đường kính trục 50mm: khoảng 13.520.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 4Kw 5HP, Ratio 150, 200, đường kính trục 50mm: khoảng 16.490.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 5.5Kw 7.5HP, Ratio 10, 60, đường kính trục 50mm: khoảng 18.490.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 5.5Kw 7.5HP, Ratio 3, 5, 80, 100, đường kính trục 50mm: khoảng 20.140.000 đ
 • Giá motor giảm tốc Teco 5.5Kw 7.5 ngựa, Ratio 150, 200, đường kính trục 50mm: khoảng 20.690.000
0979 56 90 91